Вход Партньорска програма
Реклама във всеки автомобил

Защо да рекламирате във всеки автомобил ?

Реклама във всеки автомобил

Наноарт България откри находчив начин да увеличите с 86% Вашите клиенти.

Факт:

Изследванията показват, че основните принципи в телевизията работят и извън нея „Показвай на някого рекламата достатъчно дълго и тя вероятно ще проникне в съзнанието му!”

А сега си представете:

1.Какво ще се случи, когато Вие влезете във вашия автомобил ? Какво става ?
2.Вие сядате, пускате си музика и колко реклами виждате на автомобилното табло? - Отговорът е 0. Да, това е факт.
3.Колко часа на ден прекарвате във Вашия автомобил ?

Само помислете! Какво предимство е за Вас реклама с Nanopad ?

- Вие сте единствен рекламодател пред погледа на Вашите клиенти.
- Всекидневен контакт с потребителя.
- Полезен рекламен носител за Вашия клиент.
- Дълъг живот на рекламния носител. Ефективни разходи за реклама.

Как ще увеличим Вашите продажби ?

Наноарт България ще изгради доверие към Вашата фирма .
И ние ще изграждаме доверие към Вас всеки ден. Това важно ли е за вас ?
Искате ли Вашата реклама да дава по-добри резултати ?
Гаранциите на нашите продукти са 2-години.

 

Гаранцийте на нашите продукти са 2 години. Научи повече за Nanopad